Baskå

Vilka är dessa glada figurer? Baskå såklart! Baskå, alltså Basmottagningskommittén, består av sex glada personer som tillsammans arrangerar Basmottagningen. Vi har sedan i våras planerat och förberett Basmottagningen och vi är så peppade på att äntligen få genomföra den tillsammans med alla nya basar! Här nedanför kan du läsa lite mer om oss och våra poster i kommittén!
 

BAS-general

Namn Rasmus
Post BAS-general
Det här gör jag på min post Jag, tillsammans med BAS-majeuren, är projektledare för mottagningen, och vi är ansvariga för kommitténs verksamhet.
Jag pluggar

Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi.

BAS-majeure

Namn Wilma
Post BAS-majeure
Det här gör jag på min post Jag är projektledare tillsammans med BAS-generalen och är även ekonomisk ansvarig för mottagningen.
Jag pluggar

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik.

BAS-säng

Namn Johanna Louise
Post BAS-säng
Det här gör jag på min post Jag är ansvarig för logistik, säkerhet, och volontärer.
Jag pluggar Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik.

BAS-ilika

Namn Evelina
Post BAS-ilika
Det här gör jag på min post  Jag är livsmedels- och dryckesansvarig för Basmottagningen.
Jag pluggar

Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik.

BAS-ilisk

Namn Erik
Post BAS-ilisk
Det här gör jag på min post Jag ansvarar för alla aktiviteter, lekar och spex!
Jag pluggar

Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle.

 

BAS-fiol

Namn Helena
Post BAS-fiol
Det här gör jag på min post Jag är ansvarig för sittningar och renhållning samt är sekundärt livsmedelsansvarig.
Jag pluggar

Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik.