Diskriminerings- skade- kris- och riskobservationsformulär

Nu finns diskriminerings- och skadeformulär som du kan fylla i ifall du/någon annan har blivit utsatt för kränkande behandling, om du/någon annan har skadat sig eller om du har upptäckt något som kan vara en fara! 

Dessa formulär är anonyma och du får välja själv om du vill bli kontaktad. 

Det finns även ett krisformulär som du kan fylla i så att Baskå har relevant information om dig ifall det skulle hända dig något.

 
Riskobservationsformulärhttps://forms.gle/4BZEB65ptLBF4META

Diskriminerings- och skadeformulär: https://forms.gle/v8PiACZhATHXtFLC8

Krisformulär: https://forms.gle/8weCZarkNAjzbWPZ6

 

Vid frågor hör av dig till diskrimineringatbasar.utn.se eller skadaatbasar.utn.se