Bra att veta

Här finner du information som kan vara bra att veta. Under fliken Ordlista hittar du en sammanställning av termer som kan vara bra att förstå som studerande vid Uppsala universitet och UTN - Uppsala teknolog och naturvetarkår. Under fliken Nationer hittar du sammanställt information om de tretton nationer som finns i Uppsala. 

Hoppas att informationen kan vara till nytta!

Uppdaterad: 21 maj, 2017