Nationer

Nationer

Vem får bli medlem av en nation?

För att få bli medlem av en nation krävs att man är student vid Uppsala universitet eller SLU. Som namnen antyder riktade sig nationerna från början till studenter med samma geografiska härkomst. Idag är det bara Södermanlands-Nerikes (Snerikes) nation som fortfarande kräver att man har anknytning till det aktuella området för att få bli medlem, i övrigt står det envar fritt att bli medlem av vilken nation man vill. Det finns inte någon begränsning av hur många nationer man kan vara medlem av samtidigt.

Vad kostar det att bli medlem?

Mellan 230 och 280 kr per termin beroende på vilken nation.

Hur blir man medlem?

Du kan skriva in dig elektroniskt via www.uppsalastudent.com eller genom att uppsöka den nation du vill skriva in dig i när den har öppet för inskrivning (alla har öppet 13-15 på vardagar i början av terminen). Skriver du in dig på plats krävs att du tar med antagningsbesked samt legitimation. Du kommer då att få ett temporärt nationskort direkt. Skriver du in dig via www.uppsalastudent.com behöver du uppsöka din nation under inskrivnings- eller mottagningstid för att hämta ut ditt temporära nationskort. Efter ca två veckor får du ditt riktiga nationskort. Dessa skickas i regel till nationen där de ska hämtas ut personligen. (Se www.uppsalastudent.com och den enskilda nationens hemsida för mer information om öppettider).

Vad är det för skillnad på nationerna? Vilken nation är bäst?

Alla nationer är unika i sina strukturer och varierar i storlek och medlemsantal. Verksamheterna som bedrivs är i stort sett likartade, men alla nationer har sina egna unika särdrag och olika personer trivs olika bra på olika nationer. Ta dig tid att gå runt och bekanta dig med de olika nationerna och se var du känner dig mest hemma. Nationerna blir för många ett andra hem i Uppsala. Boende, stipendier och föreningar inom nationen är ett bra tips att kolla upp vad de olika nationerna erbjuder innan medlemskap tecknas. 

Vad är ett nationskort? Behöver jag ett sådant?

Nationskort är ett kort som fungerar som medlemskapsbevis på nationerna. För att få tillträde till nationernas verksamhet krävs ofta att man visar upp giltigt nationskort och legitimation (s.k. nationskortskrav). Ta för vana att alltid ha med dig nationskortet – du vet aldrig när du behöver det! Nationskortet ska inte förväxlas med kårleg - som är ett bevis på medlemskap i studentkår, vilket inte är relevant för nationernas verksamhet.

Måste man vara medlem av en nation?

Sedan 2010 finns det inga krav på att vara medlem i vare sig studentkår eller nation. Studentlivet i Uppsala är dock väldigt starkt knutet till nationerna och deras verksamhet, som i relativt stor utsträckning bara är tillgänglig för medlemmar. Genom att inte vara nationsmedlem går du miste om stora delar av Uppsalas unika studentliv.

I Uppsala finns det 13 nationer. Här under finner ni länk till samtliga nationers hemsida.
Stockholms nation: http://stockholms.se/
Uplands nation: http://www.uplandsnation.se/
Gästrike-Hälsinge nation: http://ghnation.se/
Östgöta nation: http://www.ostgotanation.se/
Västgöta nation: http://vastgotanation.se/
Södermanland-Nerikes nation: http://snerikes.se/
Västmanlands-Dala nation: http://www.v-dala.se/
Smålands nation: http://www.smalands.nu/
Göteborgs nation: http://goteborgsnation.se/
Kalmar nation: http://kalmarnation.se/
Värmlands nation http://www.varmlandsnation.se/
Norrlands nation http://www.norrlandsnation.se/
Gotlands nation http://gotlandsnation.se/

https://uppsalastudent.com/page/nations går det att läsa mer om samtliga nationer.

Uppdaterad: 25 juni, 2017