Kontakta oss

Om du vill kontakta oss i Baskommittén, kan du i första hand kontakta presidiet.

Presidiet, projektledare Basmottagningen

Mail:  presidietatbasar.utn.se

 

Baskommittén :

BAS-general, Karl Wildt

Mail: basgeneralatbasar.utn.se

 

BAS-majeure, Catya Kemppainen

Mail: basmajeureatbasar.utn.se

 

BAS-ilika, Evelina Andersson

Mail: basilikaatbasar.utn.se

 

BAS-ilisk, Ella Schleimann-Jensen

Mail: basiliskatbasar.utn.se

 

BAS-illusk, Simon Ström

Mail: basilluskatbasar.utn.se

 

BAS-ker, Robin Hawiz

Mail: baskeratbasar.utn.se

 

BAS-tu, Julia Karlsson

Mail: bastuatbasar.utn.se

 

BAS-unen, Sofia Fasth

Mail: basunenatbasar.utn.se

----------------------------------------------------------------

Har du skadat dig eller upptäckt något som kan vara en fara?,

maila: skadaatbasar.utn.se

 

Har någon varit kränkande och diskriminerade mot dig?,

maila: diskrimineringatbasar.utn.se

 

Jourtelefon: 0760526756

 

KONTAKT BASÅRET (vid frågor om basåret som inte rör mottagningen):

Johan Larsson, studierektor Tekniskt/naturvetenskapligt basår Uppsala Universitet
Mail: johan.larssonatphysics.uu.se

Uppdaterad: 28 augusti, 2019