Kontakta oss

Om du vill kontakta oss i Baskommittén kan du i första hand kontakta presidiet.

Presidiet, projektledarna för Basmottagningen

Mail:  presidietatbasar.utn.se

 

Baskommittén :

BAS-general, Rasmus Kreku Hofvander

Mail: basgeneralatbasar.utn.se

 

BAS-majeure, Wilma Hallén

Mail: basmajeureatbasar.utn.se

 

BAS-ilika, Evelina Andersson

Mail: basilikaatbasar.utn.se

 

BAS-ilisk, Erik Edlund

Mail: basiliskatbasar.utn.se

 

BAS-fiol, Helena Zgryzniak

Mail: basfiolatbasar.utn.se

 

BAS-säng, Johanna Louise Nilsson

Mail: bassangatbasar.utn.se

----------------------------------------------------------------

Har du skadat dig eller upptäckt något som kan vara en fara?

Maila: skadaatbasar.utn.se

 

Har du utsatts för kränkande behandling?

Maila: diskrimineringatbasar.utn.se

 

Du kan även fylla i dessa formulär (dessa kan fyllas i anonymt): 

Riskobservationsformulär: https://forms.gle/4BZEB65ptLBF4META

Diskriminerings- och skadeformulär: https://forms.gle/v8PiACZhATHXtFLC8

 

Krisformulär som du kan fylla i så att Baskå har relevant information om dig ifall det skulle hända dig något:

Krisformulär: https://forms.gle/8weCZarkNAjzbWPZ6

 

KONTAKT BASÅRET (vid frågor om basåret som inte rör mottagningen):

Johan Larsson, studierektor Tekniskt/naturvetenskapligt basår Uppsala Universitet
Mail: johan.larssonatphysics.uu.se

Uppdaterad: 28 augusti, 2020