Kontakta oss

Om du vill kontakta oss i Baskommittén kan du i första hand kontakta presidiet.

Presidiet, projektledare Basmottagningen

Mail:  presidietatbasar.utn.se

 

Baskommittén :

BAS-general, Rasmus Kreku Hofvander

Mail: basgeneralatbasar.utn.se

 

BAS-majeure, Wilma Hallén

Mail: basmajeureatbasar.utn.se

 

BAS-ilika, Evelina Andersson

Mail: basilikaatbasar.utn.se

 

BAS-ilisk, Erik Edlund

Mail: basiliskatbasar.utn.se

 

BAS-fiol, Helena Zgryzniak

Mail: basfiolatbasar.utn.se

 

BAS-säng, Johanna Louise Nilsson

Mail: bassangatbasar.utn.se

----------------------------------------------------------------

Har du skadat dig eller upptäckt något som kan vara en fara?,

maila: skadaatbasar.utn.se

 

Har någon varit kränkande och diskriminerade mot dig?,

maila: diskrimineringatbasar.utn.se

 

Jourtelefon: Har vi en sån här????

 

KONTAKT BASÅRET (vid frågor om basåret som inte rör mottagningen):

Johan Larsson, studierektor Tekniskt/naturvetenskapligt basår Uppsala Universitet
Mail: johan.larssonatphysics.uu.se

Uppdaterad: 30 juli, 2020