Kontakta oss

Om du vill kontakta oss i Baskommittén, kan du i första hand kontakta presidiet.

Presidiet, projektledare Basmottagningen

Mail:  presidietatbasar.utn.se   

 

BASKOMMITTÉN:

 

Farangis Hakimi, BAS-general

Mail: basgeneralatbasar.utn.se

Telefon: 073-7759366

 

Hampus Vestman, BAS-majeure

Mail: basmajeureatbasar.utn.se

Telefon: 076-1720944

 

Ewa Töyrä Mendez, BAS-ilika  

Mail: basilikaatbasar.utn.se

Telefon: 072-049 21 22

 

Emelie Olofsson, BAS-unen   

Mail: basunenatbasar.utn.se

Telefon: 076-8290486

 

Torun Moberg, BAS-ilisk  

Mail: basiliskatbasar.utn.se  

Telefon: 076-1141892

 

Mursal Baryalai, BAS-tu

Mail: bastuatbasar.utn.se

Telefon: 076-2950144

 

Lisa Selin, BAS-ker  

Mail: baskeratbasar.utn.se

Telefon: 070-5453575

 

KONTAKT BASÅRET (vid frågor om basåret som inte rör mottagningen):

 

Johan Larsson, studierektor Tekniskt/naturvetenskapligt basår Uppsala Universitet

Mail: johan.larssonatphysics.uu.se

 

Uppdaterad: 16 augusti, 2017