Kontakta oss

Om du vill kontakta oss i Baskommittén, kan du i första hand kontakta presidiet.

Presidiet, projektledare Basmottagningen

Mail:  presidietatbasar.utn.se   

Jourtelefon: 0762436244

 

 

Baskommittén :

BAS-general, Malin Kindmark

Mail: basgeneralatbasar.utn.se

Telefon: 0761032507

 

BAS-majeure, Ida Cederwall

Mail: basmajeureatbasar.utn.se

Telefon: 0735696535

 

BAS-ilika, Julia Svensson

Mail: basilikaatbasar.utn.se

Telefon: 0702927735

 

BAS-ilisk, Edvin Andersson

Mail: basiliskatbasar.utn.se

Telefon: 0737235117

 

BAS-illusk, Jacob Tiensuu

Mail: basilluskatbasar.utn.se

Telefon: 0702686731

 

BAS-ker, Egil Schultz

Mail: baskeratbasar.utn.se

Telefon: 0761748272

 

BAS-tu, Veronika Widengren

Mail: bastuatbasar.utn.se

Telefon: 0737840885

 

BAS-unen, Sebastian Zgryzniak

Mail: basunenatbasar.utn.se

Telefon: 0762055780

 

KONTAKT BASÅRET (vid frågor om basåret som inte rör mottagningen):

Johan Larsson, studierektor Tekniskt/naturvetenskapligt basår Uppsala Universitet
Mail: johan.larssonatphysics.uu.se

Uppdaterad: 18 augusti, 2018